Hem

Energy Potential är ett holdingbolag inom branschen för förnybar energi. Vi verkar idag som aktiva delägare i fem bolag med stabil tillväxt. Vår kunskap sträcker sig från innovationer inom förnybar elproduktion till långsiktiga finansieringslösningar för att möjliggöra framtida industriverksamhet. Med industriell fokus investerar vi i långsiktigt lovande företag med framtida exportmöjligheter. Vår tekniska expertis och omfattande miljökunskap gör att vi kan vi utveckla våra portföljbolag till hållbara framtida industrier.

Kallelse till årsstämma i Energy Potential AB

Tid: Torsdagen 28/2, 2019, kl. 13.00
Plats: Avd. för Elektricitetslära, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Uppsala.

Föranmälan krävs!

Kallelse 2019 / dagordning