Hem

Energy Potential är ett holdingbolag inom branschen för förnybar energi. Vi verkar idag som aktiva delägare i fem bolag med stabil tillväxt. Vår kunskap sträcker sig från innovationer inom förnybar elproduktion till långsiktiga finansieringslösningar för att möjliggöra framtida industriverksamhet. Med industriell fokus investerar vi i långsiktigt lovande företag med framtida exportmöjligheter. Vår tekniska expertis och omfattande miljökunskap gör att vi kan vi utveckla våra portföljbolag till hållbara framtida industrier.

Erbjudande

Erbjudande om att köpa aktier i HelioZenit Ab samt information till aktieägarna i Energy Potential AB

Läs mer här…