Hem

Energy Potential är ett holdingbolag inom branschen för förnybar energi. Vi verkar idag som aktiva delägare i fem bolag med stabil tillväxt. Vår kunskap sträcker sig från innovationer inom förnybar elproduktion till långsiktiga finansieringslösningar för att möjliggöra framtida industriverksamhet. Med industriell fokus investerar vi i långsiktigt lovande företag med framtida exportmöjligheter. Vår tekniska expertis och omfattande miljökunskap gör att vi kan vi utveckla våra portföljbolag till hållbara framtida industrier.

 

Kallelse till årsstämma i Energy Potential AB

Tid: Tisdagen 27/2, 2018, kl. 16.00
OBS! Plats: Dag Hammarskjölds väg 38, 751 83 Uppsala, i Uppsala univ. Holding AB’s lokaler, Uppsala Science Park.
Föranmälan krävs!

Kallelse 2018 / dagordning