Kontakt

Energy Potential AB
Org. nr. 556614-9000
Box 354
751 06 Uppsala
Tel. 0704 – 250988
jan@energypotential.eu
info@energypotential.eu

Styrelsen

VD Prof. Jan Sundberg
Jan har bakgrund från zooekologen vid Uppsala universitet och är docent vid Inst. för teknikvetenskaper, Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av natur- och miljöfrågors relation till förnybar energiproduktion. Jan har dessutom länge jobbat med frågor kopplade till tillstånd samt acceptansfrågor och ser dessa frågor som avgörande för hållbar och framgångsrik utveckling av innovativ energiomvandling. Jan ansvarar vidare för miljö- och tillståndsfrågor vid Seabased.

Dr. Iréne Kolare
Iréne har disputerat inom organisk kemi och har bakgrund från Näringsdepartementet där hon varit handläggare för energifrågor. Hon har arbetat vid Uppsala universitet som administrativ chef för det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet och är numera miljö- och byggchef vid Härjedalens kommun.

Dr. Erland Strömstedt
Erland är suppleant i styrelsen och Tekn. Dr. vid Centrum för Förnybar Elenergiomvandling, avdelningen för Elektricitetslära, Uppsala universitet.

Prof. Hans Bernhoff
Hans har industriell bakgrund och är medgrundare till Seabased AB, Vertical Wind AB, Current Power AB samt Electric Line AB. Han är även VD för Vertical Wind AB samt professor vid Inst. för Teknikvetenskaper vidå Uppsala universitet.

Ordförande Prof. Mats Leijon
Mats har bakgrund från industrin där han givit upphov till över 100 patent och ett flertal stora nydanande insatser. Som serieentreprenör ligger han bakom starten av Seabased AB, Vertical Wind AB, Current Power AB samt Electric Line AB.